Translate

14 sty 2014

Baloniki ze szczęściem

Hello :)

I am so happy that I became a member of Scrapiniec Design Team! I love Scrapiniec chipboards, which are white and could be inked, painted and altered in many different ways!

Today I would like to show you a layout - I combined wonderful Scrapiniec chipboards with 7 Dots Studio background paper (do you know, that this paper you can buy also directly from Scrapiniec?).

Witajcie :)

Jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam projektantką w zespole Scrapińca. Uwielbiam Scrapińcowe chipboardsy, które są białe i mogą być tuszowane, malowane i alterowane na wiele różnych sposobów.

Dziś chciałabym Wam pokazać layout - połączyłam cudne Scrapińcowe chipboardsy z papierem 7 Dots Studio (który nadal jest dostępny w sklepie Scrapińca).I used some stickers to create more circles. Each element are outlined with a pencil, to highlight it.

By stworzyć więcej kółek, użyłam naklejek. Każdy element obrysowałam ołówkiem, by go zaakcentować.


I have coloured Scrapiniec chipboard "You & Me" using yellow ecoline.

Chipboard Scrapińca "You & Me" pokolorowałam żółtą ecoliną.


Wonderful flowers are Prima of course :)
Cudowne kwiaty to oczywiście Prima :)


Both balloons visible below are also from Scrapiniec. I colored them with ecolines, and one of them I embellished with a 7 Dots Studio sticker.

Obydwa balony, któe widać poniżej, także pochodzą ze Scrapińca. Pokolorowałam je ecolinami, a jeden z nich ozdobiłam naklejką 7 Dots Studio.


I hope I showed you one more way for using Scrapiniec chipboards :)
Mam nadzieję, że pokazałam Wam jeszcze jeden sposób na użycie chipboardów Scrapińca :)

Have a great day!
Miłego dnia!
Tusia

Użyłam/ I have used:
Latające balony

1 komentarz: